Pueblos originarios de Chile

 • Atacameño

 • Aymara

 • Changos

 • Chonos

 • Colla

 • Diaguita

 • Kawésqar

 • Mapuche

 • Quechua

 • Rapa Nui

 • Selk´nam

 • Tehuelche

 • Yagán

image with map
RAPA NUI AYMARA ATACAMENO CHANGO MAPUCHE CHONO TEHUELCHE KAWASHKAR YAMANA SELKNAM