COLECCIÓN ÁREA Mesoamerica

Chupícuaro

Escudilla polícroma

Features

Materials: Ceramic

Periodo: Período Preclásico Tardío

Measures: 130 mm de alto

Part Code: MCHAP 0644

See Chupícuaro culture

Period