COLECCIÓN ÁREA Mesoamerica

Chupícuaro

Plato polícromo con pedestal

Features

Materials: Ceramic

Periodo: Preclásico Tardío

Measures: 118 mm de alto

Part Code: MCHAP 0836

See Chupícuaro culture

Period